Μέλη Δ.Σ.


Πρόεδρος: Χρήστος Σιαμορέλης

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Σκούνας

Γενική Γραμματέας:  Ευγενία Καλογερία

Ταμίας: Κρυσταλλία Ζαφειροπούλου

Έφορος Εκδηλώσεων: Γωγώ Ξαγαρά

Μέλος: Έφη Γκουζούνη

Μέλος: Φωτεινή Κεραμιδά - Πανάγου