Μέλη Δ.Σ.
Πρόεδρος: Κρυσταλλία Ζαφειροπούλου

Αντιπρόεδρος: Έφη Γκουζούνη

Γενική Γραμματέας:  Ευγενία Καλογερία

Ταμίας: Έλενα Χάνου

Έφορος Εκδηλώσεων: Γωγώ Ξαγαρά